A6牙椅组合套餐来啦

发布时间:2024-06-20

                                           A6牙椅组合套餐来啦

经济下行,多易美与你一起抱团发展,我们从6月21日开始,推出A6牙椅升级款组合套餐,大家如果开业和换设备需要的请及时与我们的各代理联系

套餐含有牙椅1套、高速手机1支、低速手机1支、N2带灯洁牙机1支、LED光固化机1支、105内窥镜1台、哈哈小金象1

牙椅有限使用年限15

口腔灯保修5

耐酸碱水气管道8

12MM实心钢板

整机保修2

推广时间2024年6月21日到2024年8月31日